Historia.SkarbyKaszub.pl

Historia Kaszub na starych zdjęciach i pocztówkach


1931.jpg
Chojnice 1931r.390 odsłon
20070905221953.jpg
Chojnice361 odsłon
3E3EWIRKI_1.JPG
Chojnice zdjęcie lotnicze367 odsłon
3E3EWIRKI_I.JPG
Chojnice zdjęcie lotnicze345 odsłon
3maj_1923r.jpg
Chojnice 3 maj 1923r.339 odsłon
546532212_chojnice_wilhelminka_920.jpg
Chojnice Wilhelminka 1920r.337 odsłon
Brama_CzL_L_30XXw_.jpg
Chojnice brama302 odsłon
br_czl.jpg
Chojnice brama277 odsłon
br_czl1.jpg
Chojnice brama296 odsłon
cho10.jpg
Chojnice Brama Człuchowska280 odsłonBrama Człuchowska zwana też Kamienną - ujęcie od strony ul. Człuchowskiej obecnie 31 stycznia; zbudowana w I poł. XIV w. na murach miejskich z dwiema nieistniejącymi już basztami przyczółkowymi.
Karta pocztowa, l. 30-te XX w.
cho12.jpg
Chojnice ulica Sukienników328 odsłonUl. Ramy; obecnie Sukienników, z ruinami Baszty Więziennej na dawnych murach miejskich, otacząjcych miasto od południa; baszta od 1904 r. mieściła więzienie prewencyjne, w l. 1968 - 73 gruntownie odrestaurowana, od 1973 r. - Powiatowe Archiwum Państwowe
Ok. 1903 r.
cho15.jpg
Chojnice ulica Murowa307 odsłonFragment ul. Murowej, obecnie Krętej
Karta pocztowa 1914 r.
cho18.jpg
Chojnice Rynek317 odsłonWschodnia strona rynku - na środku ratusz Staromiejski, przylegający od wschodu do kościoła św. Trójcy, zbudowany w I poł. XVII w., odbudowany po pożarach w II poł. XVIII w., istniał do 1905 r.
1900 r.
cho19.jpg
Chojnice Rynek314 odsłonPółnocno-wschodnia strona rynku - stary i nowy ratusz; stary budynek ratusza przylegający do kościoła św. Trójcy; nowy neogotycki ratusz w północnej pierzei rynku, zbudowany w l. 1901 - 1903.
1905 r.
cho1~0.jpg
Chojnice Kościół farny319 odsłonKościół farny oraz pojezuicki kościół gimnazjalny wraz z kompleksem budynków dawnego kolegium, zbudowanego w latach 1744 - 1756, od strony wschodniej. Neorenesansowa aula przylegająca do wschodniej elewacji kościoła, zbudowana na zrębie murów miejskich w 1868 r.
1900 r.
cho25.jpg
Chojnice Rynek311 odsłonPółnocna pierzeja rynku z nowym budynkiem ratusza i ul. Gimnazjalna w kierunku kościoła pojezuickiego; naprzeciwko ratusza, na narożniku - hotel "Priebe"
Kartka pocztowa, ok. 1910 r.
cho26.jpg
Chojnice Rynek274 odsłonZachodnia pierzeja rynku z widokiem na Urząd Pocztowy, aptekę radziecką oraz hotel "Engel" u zbiegu ulic Młyńskiej i Podgórnej.
Karta pocztowa, ok. 1915 r.
cho27.jpg
Chojnice Rynek273 odsłonPołudniowa strona rynku przed kosciołem św. Trójcy; uroczyste obchody Święta 3 Maja.
1923 r.
cho31.jpg
Chojnice obchody Święta 3 Maja266 odsłonUroczyste obchody Święta 3 Maja. Przemarsz przed trybuną honorową, w południowej cześci Rynku, chojnickiego oddziału Pocztowego Przesposobienia Wojskowego; oddziału Pocztowego Przysposobienia Wojskowego.
1934 r
cho33.jpg
Chojnice Sklep konfekcyjny i galanteryjny J. Schreibera w kamienicy przy Rynku 17260 odsłonSklep konfekcyjny i galanteryjny J. Schreibera w kamienicy przy Rynku 17, u wylotu ul. Augustyńskiej (obecnie Bankowej).
L. 30-te.
cho39.jpg
Chojnice Kompleks budowli sakralnych254 odsłonKompleks budowli sakralnych - gotycki kościół farny i barokowy kościół pojezuicki od strony wschodniej. Widoczny fragment dawnych murów miejskich z Basztą Kościelną.
1898 r.
cho4.jpg
Chojnice Panorama285 odsłonPanorama miasta od strony Jeziora Zakonnego z widocznym obok konwiktu domem rybaka, fragmentem synagogi i budynkiem mykwy Karta pocztowa, 1915 r.
cho43.jpg
Chojnice Panorama248 odsłonPanoramiczny widok na miasto od strony Parku Miejskiego (obecnie Lasek Miejski)
cho46.jpg
Chojnice Wnętrze kościoła pojezuickiego290 odsłonWnętrze kościoła pojezuickiego; późnobarokowy ołtarz główny z 2 ćw. XVIII w. z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Janem Chrzcicielem z 1662 r.; rzeźby świętych Kazimierza i Stanisława Kostki w zniszczone w 1940 r.
Ok. 1935 r.
cho47.jpg
Chojnice Ewangelicki kościół p.w. św. Trójcy na Rynku302 odsłonEwangelicki kościół p.w. św. Trójcy na Rynku, zbudowany w l. 20-tych XVII w., kilkakrotnie przebudowywany, częściowo od strony zachodniej przylegał do starego Ratusza. Zburzony na przełomie 1939 i 1940 r.
Ok. 1915 r.
cho49.jpg
Chojnice onwikt poaugustiański od strony Jeziora Zakonnego287 odsłononwikt poaugustiański od strony Jeziora Zakonnego; pozostałość XIV-wiecznego Klasztoru Augustianów zniszczonego w 1712 r. przez Szwedów; po kasacji zakonu w 1819 r. kościół przebudowany na konwikt dla profesorów i uczniów gimnazjalnych. Na prawo od konwiktu dom rybaka.
XIX/XX w.
cho50.jpg
Chojnice Synagoga289 odsłonSynagoga chojnicka - nad brzegiem J. Zakonnego od strony miasta - zbudowana za zgodą króla pruskiego w 1830 r., zniszczona w pierwszym tygodniu okupacji. Pierwotnie synagoga znajdowała się w budynku spichrza przy nie istniejącym dziś Tylnym Zaułku.
Ok. 1900 r.
cho51.jpg
Chojnice Zakład św. Karola Boromeusza300 odsłonZakład św. Karola Boromeusza - widok od strony południowo-wschodniej.
Karta pocztowa, ok. 1911 r.
cho52.jpg
Chojnice Zakład św. Karola Boromeusza310 odsłonZakład św. Karola Boromeusza od strony południowej z widokiem na Kaplicę p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Karta pocztowa, ok. 1910 r.
cho54.jpg
Chojnice panorama280 odsłonPanoramiczny widok na starą część miasta od strony północnej. Ok. 1915 r.
cho55.jpg
Chojnice Zakład św. Karola Boromeusza302 odsłonZakład św. Karola Boromeusza - dom Mariański widziany od strony ówczesnego Placu Wilhelma, obecnie Niepodległości; zbudowany w 1904 r. według proj. Otto i Malon`a. Obecnie Szpital Miejski.
1909 r.
cho57.jpg
Chojnice Wnętrze Zakładu św. Karola Boromeusza290 odsłonWnętrze Zakładu św. Karola Boromeusza - jedna z męskich sal szpitalnych.
1927 r.
cho6.jpg
Chojnice Park Tysiąclecia313 odsłonWidok na śródmieście od strony południowej, obecnie planty - Park Tysiąclecia
Ok. 1938 r.
cho65.jpg
Chojnice panorama265 odsłonFragment panoramy miasta widoczny z Wieży Ciśnień. Karta pocztowa, ok. 1900 r
cho66.jpg
Chojnice Męska Szkoła Podstawowa262 odsłonMęska Szkoła Podstawowa po przebudowie w 1909 r., obecnie Szkoła Podstawowa nr 1
Ok. 1915 r.
cho7.jpg
Chojnice ulica Sukienników276 odsłonDawna zabudowa na murach miejskich od strony południowo-zachodniej z widokiem na ul. Ramy, obecnie Sukienników. Karta pocztowa, pocz. XX w.
cho76.jpg
Chojnice Panorama260 odsłonPanorama Chojnic od strony południowo-zachodniej widziana z Wieży Ciśnień ok. 1900 r. Karta pocztowa, ok. 1920 r.
cho8.jpg
Chojnice ulica Grobelna255 odsłonUl. Grobelna ze starą zabudową na murach miejskich widok od strony południowej.
1931 r.
cho80.jpg
Chojnice Dworzec kolejowy260 odsłonDworzec kolejowy - widok od strony północno-zachodniej; oddany do użytku 15. IX. 1871 r. wraz z uruchomieniem pierwszej linii kolejowej Piła - Chojnice, umożliwiającej połączenie z Berlinem.
Karta pocztowa, ok. 1915 r.
cho9.jpg
Chojnice dawna ul. Wałowa287 odsłonNie istniejąca dziś ul. Wałowa, obecnie teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 1. Prof. Stefan Biesek w otoczeniu drużyny harcerskiej.
Ok. 1930 r.
cho90.jpg
Chojnice Klub Kręglarski "Blauen"291 odsłonKlub Kręglarski "Blauen", prawdopodobnie w strzelnicy Bractwa Kurkowego - ul. Strzelecka; na zdjęciu m. in. dr Jan i Kazimierz Łukowicz.
1900 r.
cho91.jpg
Chojnice Plac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim289 odsłonPlac zabaw dla dzieci w Parku Miejskim.
L. 30-te.
cho93.jpg
Chojnice Wilhelminka300 odsłonLeśna restauracja "Na wzgórzu Wilhelminy" zw. potocznie "Wilhelminka" w Parku Miejskim.
Karta pocztowa, 1909 r.
chojnice1945.jpg
Chojnice zdjęcie lotnicze 1945r.346 odsłon
DROGA_NI.JPG
Chojnice zdjęcie lotnicze337 odsłon
dw_pkp_-1871r.jpg
Chojnice Dworzec PKP 1871r.382 odsłon
FABRYKA_.JPG
Chojnice zdjęcie lotnicze370 odsłon
Fosa_L-30_xxw_.jpg
Chojnice352 odsłon
frra_1945r.jpg
Chojnice 1945r.361 odsłon
HOTEL_PO.JPG
Chojnice jezioro zdjęcie lotnicze364 odsłon
plików: 74, stron: 2 1